Tiedotteet

Turun hovioikeus hylkäsi kesäkuussa kaikki syytteet ja yhteisösakkovaatimuksen liittyen Slovenian vientihankkeeseen, joka ajoittui vuosille 2005 - 2007. Päätös jää voimaan ja on lopullinen, sillä syyttäjät eivät hae valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Myös käräjäoikeus oli hylännyt kaikki syytteet samoin kuin yhteisösakkovaatimuksen. Hovioikeus korotti valtion maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikulukorvauksia käräjäoikeuden osalta ja velvoitti valtion korvaamaan Patria Land Services Oy:n ja muiden vastaajien oikeudenkäyntikuluja myös hovioikeudessa.