Tiedotteet

Kehittäen Suomen ja Venäjän välistä liikennealan yhteistyötä Patria ja Pietarin Siviili-ilmailuyliopisto ovat menestyksekkäästi toteuttamassa yhdessä hanketta, jonka tarkoituksena on integroida venäläisten siviililentäjäoppilaiden alkeiskoulutuksen opinto-ohjelmat kansainväliseen koulutusjärjestelmään. Tavoitteena on korkean lentoturvallisuuden takaaminen oppilaiden ammatillista osaamista kehittäen.

Kesäkuun puolessa välissä 2009 Suomeen saapui ensimmäinen projektiin osallistuva oppilasryhmä Pietarin valtiollisesta siviili-ilmailuyliopistosta.

”Tavoitteemme on edelleen kehittää tätä kumppanuutta pitkällä aikavälillä”, toteaa Mikhail Smurov, Pietarin Siviili-ilmailuyliopiston rehtori.

Jukka Holkeri, Patrian ilmailuliiketoiminnasta vastaava johtaja, on sitoutunut pitkän aikavälin yhteistyöhön: “Patrialla on pitkät perinteet ilmailualalla ja odotamme paljon tältä kumppanuudelta ja yhteistyöltä tulevaisuudessa".

 

Pietarin Siviili-ilmailuyliopisto

Pietarin siviili-ilmailuyliopisto on yksi Venäjällä toimivista ilmailuun erikoistuneista yliopistoista. Yli 6 000 opiskelijaa on ollut yliopiston kirjoilla yhdessätoista eritasoisessa opinto-ohjelmassa ja yhdeksässä eri jatkokoulutuksessa.

Pietarin siviili-ilmailuyliopisto tarjoaa yliopistotasoista koulutusta koskien mm. kansainvälistä ilmakuljetusta, ilmailualan johtamista, ilmaliikenteen johtamista, konetekniikkaa ja johtamistaidon opettamista.

 

Patria Pilot Training Oy

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimittaa omaan erityisosaamiseensa ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkailleen. Patrian omistavat Suomen valtio ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

Patria Pilot Training Oy tarjoaa perus- ja jatkokoulutusta siviililentäjille ja koulun päätuote on ammattilentäjäkoulutus.

Sotilaspuolella Patria on saavuttanut erinomaisia tuloksia Suomen ilmavoimien varusmiesten, kadettien ja lennonohjaajien peruskoulutuksessa.

Sotilaslentäjien jatkokoulutuksen alueella Patria tarjoaa Hawk-simulaattorikoulutusta Kauhavalla. Yhdessä Suomen ilmavoimien ja Puolustusministeriön kanssa Patria kehittää Kauhavalle kansainvälistä sotilaslentokoulutuskeskusta. Keskus on avoin kansainvälisille asiakkaille etunaan laaja vapaa ilmatila taktiseen harjoitteluun ja mahdollisuus hyödyntää tehokkaiksi koettuja opetusmenetelmiä.

Lisätietoja:

Patria
Aviation
Jukka Holkeri, johtaja
Matkapuhelin: 040 869 2008

Pietarin Siviili-ilmailuyliopisto
Mikhail Smurov, rehtori
Puhelin: +7 812 704 1519