Tiedotteet

VL Myrsky on historiallisesti merkittävin suomalainen, ainoa sarjatuotantoon päässyt hävittäjälentokone. Sitä valmistettiin 51 kappaletta, mutta yhtään yksilöä ei ole säilynyt kokonaisena. Nyt Ilmailumuseoyhdistys ry, Keski-Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmailumuseo sekä Patria ovat sopineet koneen entisöinnistä. Patria on hankkeen päätukija. Sen edeltäjä Valtion Lentokonetehdas on aikanaan vastannut koneen suunnittelusta, kehitystyöstä ja tuotannosta. Entisöintityössä ovat vahvasti mukana myös teknisen alan oppilaitoksissa opiskelevat nuoret sekä muun muassa Jyväskylän ja Vantaan nuorisotyöpajat.

Myrskyn entisöinnin arvioidaan kestävän kuusi vuotta, ja näyttelykunnossa Myrsky on syksyllä 2019. Projektin kustannusarvio on noin 80 000 euroa.

"Patria haluaa mahdollistaa tämän historiallisesti merkittävän koneen entisöinnin ja olla mukana projektissa pääyhteistyökumppanina tukemassa sitä taloudellisesti ja materiaalihankintojen osalta sekä valmistamalla tai valmistuttamalla itse osia projektin käyttöön. Lisäksi meille on tärkeää se, että projektissa hyödynnetään nuorten työpajoja ja sitä kautta tuetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä, mikä on ollut jo vuosia Patrian tukikohteena", toteaa yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri Patriasta.

Myrsky – kotimaisen lentokoneteollisuuden taidonnäyte

Toisen maailmansodan kynnyksellä lentokaluston ostaminen ulkomailta oli kallista ja lähes mahdotonta maailmanpoliittisen tilanteen takia, minkä vuoksi kotimaisen hävittäjälentokonetuotannon käynnistämiseen panostettiin. Myrskyn suunnittelu aloitettiin keväällä 1939. Kotimainen lentokoneteollisuus kehittyi valtavasti toisen maailmansodan aikana ja silloisen Valtion Lentokonetehtaan (VL) toiminta loi pohjan nykyiselle Patrian lentokoneteollisuudelle.

Myrskyn prototyyppi lensi ensimmäisen kerran 23.12.1941. Sota‐aika asetti omat haasteensa projektille, mutta Myrsky ehti kuitenkin laivuekäyttöön jatkosodan viimeisinä viikkoina sekä Lapin sotaan. Viimeisen kerran koneella lennettiin 10.2.1948.

Projektin edistymistä voi seurata internetissä osoitteessa www.vlmyrsky.fi.

Lisätietoja:
Reino Myllymäki, projektin viestintävastaava, Ilmailumuseoyhdistys ry, p. p. 044 306 3954, reino.myllymaki@cxomentor.fi
Jukka Holkeri, yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja, Patria, p. 040 869 2008, jukka.holkeri@patria.fi