Tiedotteet

Patria Nemo Container -konttiratkaisu on läpäissyt vaativat meriolosuhteissa suoritetut koeammunnat integroituna ruotsalaisvalmisteiseen nopeaan kuljetusalukseen. Testit painottuivat kontin toiminnallisuuden todentamiseen meriolosuhteissa eri tulimuodoissa mukaan lukien liikkeestä ammunta. Toinen tärkeä testikohde oli kontin ja aluksen välinen rajapinta ja aluksen yleinen käyttäytyminen vaativissa meriolosuhteissa ja erityisesti tulitoiminnan aikana.

Patria Nemo Container -konttiratkaisu yhdessä ruotsalaisen nopean kuljetusaluksen (Lätt Trossbåt) kanssa toimi ennakko-odotusten mukaisesti ja tämä täysin uusi 20-jalkaisen merikontin ja 120 mm tornillisen kranaatinheitinjärjestelmän yhdistelmä todisti käyttökelpoisuutensa myös meriolosuhteissa toimivana asejärjestelmänä. Konttiratkaisu toimi liikkuvana sekä suoran että epäsuoran tulen tuliyksikkönä tukien täten rannikkojääkärien sekä muiden rannikkojoukkojen taistelua. Lisäksi Nemo Container osoitti olevansa yhtä liikkuva ja ketterä kuin sen ajoneuvoon tai kiinteästi alukseen integroidut ”isoveljet” (Patria Nemo / Patria Nemo Navy).

Yhdessä aiemmin Sisu E13TP 8x8 -maastokuorma-auton kanssa tehtyjen testien kanssa nämä meritestit vahvistivat, että konttiratkaisu avaa täysin uuden markkina-alueen Patrian tornillisille kranaatinheittimille.

Patria Nemo Container video sekä näytösammuntavideo

Lisätietoja:

Kari Reunamäki, Tuotelinjajohtaja, Patria Land, kari.reunamaki@patria.fi

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Vuonna 2017 Patrian liikevaihto oli 467,7 miljoonaa euroa, ja konsernissa toimii 2 800 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50.1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patria.fi