Tiedotteet

Transparency International UK on julkistanut oman tutkimuksensa puolustusalan yritysten korruptiovastaisesta toiminnasta ja siitä, kuinka ne julkisesti kertovat toiminnastaan. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa tutkituista yrityksistä ei ole riittävästi raportoinut näistä asioista. Tähän joukkoon kuuluu yrityksiä kymmenestä maailman suurimmasta puolustusvälineitä valmistavasta maasta. Esimerkkeinä ovat Yhdysvallat, Venäjä, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Kiina, jotka vastaavat yli 90 prosentista maailman puolustusvälinekaupasta. Tutkimuksen mukaan myös Patria luokitellaan organisaatioksi, joka ei tarjoa riittävästi tietoa julkisissa lähteissä korruption vastaisista toimistaan. Patrian osalta lähteinä oli käytetty yhtiön verkkosivuilla julkaistuja eettistä ohjetta ja hankintapolitiikkaa.

Huomioitavaa on, että tähän kyselyyn vastasi vain neljännes tutkituista yrityksistä. Tämä johtunee siitä, etteivät Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) -järjestöön kuuluvat yritykset osallistuneet aktiivisesti kyselyyn ASD:n antamien suositusten mukaisesti, koska Transparency International UK ei kyennyt kertomaan ja määrittelemään muun muassa kyselyn kriteereitä ja tarvittavaa tiedontasoa.

Patrialla on omat eettiset toimintaperiaatteet ja yhtiö noudattaa myös ASD:n eettisen toiminnan standardeja. Patria on julkaissut verkkosivuillaan kesäkuussa 2012 konsernin ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin, jota ei tutkimuksessa ole huomioitu. Raportissa kerrotaan laajalti Patrian toiminnasta vastuullisena toimijana puolustusvälineteollisuudessa. Patrian yhteiskuntavastuuraportti on tehty valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston päätöksen 3.11.2011 mukaisesti ja perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistukseen. GRI on riippumaton kansainvälinen yhteisö, joka kehittää ja julkaisee yhteiskuntavastuun raportointia koskevia ohjeistoja.

”Olemme Patriassa tunnistaneet näiden asioiden vakavuuden ja tehneet pitkäjänteistä työtä jo useiden vuosien ajan toimintamme kehittämiseksi. Noudatamme ASD:n eettisen toiminnan standardeja ja meillä on konsernissa selkeät eettiset periaatteet, joita koulutetaan jatkuvasti koko henkilöstölle. Lisäksi olemme jo pitkään kiinnittäneet erityistä huomiota liikekumppaneidemme valintaan erityisesti eettisten toimintavaatimusten näkökulmasta, ja sitä kautta ulkomaisten kaupallisten neuvonantajien käyttö- ja korvausperiaatteita on tiukennettu. Nämä kaikki liittyvät olennaisesti korruption vastaiseen työhön. Meille on erittäin tärkeää, että henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia alan oikeista toimintatavoista ja myös sitoutuvat niihin. Julkisiin hankintoihin liittyvät prosessit ovat myös hyvin tiukasti säädeltyjä, joten niihin osallistuvien yhtiöiden toimintaa valvotaan tarkasti”, korostaa viestintäjohtaja Birgitta Selonen.