Taloustiedotteet

 

 

         

Uudet tilaukset ja tilauskanta

Uusien tilausten arvo tilikaudella oli 624,4 miljoonaa euroa (863,0 miljoonaa euroa vuonna 2008). Uusista tilauksista puolustustarvikkeiden ja huollon osuus oli 89 % (93 %) ja siviilituotteiden osuus 11 % (7 %). Tilikauden lopussa konsernin tilauskanta oli 1 315,6 miljoonaa euroa (1 192,1 miljoonaa euroa).

Liikevaihto ja kannattavuus

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 539,5 miljoonaa euroa (534,6 miljoonaa euroa vuonna 2008). Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 88 % (86 %) ja siviilituotteiden osuus 12 % (14 %). Liikevaihdosta 62 % (55 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Konsernin tammi-joulukuun liikevoitto oli 20,0 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa), 3,7 % liikevaihdosta (1,7 %). Konsernin kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa siitä, että Airbus A380 ja A400M -hankkeiden aktivoiduista kehitysmenoista kirjattu arvonalentumistappio vuonna 2009 oli 5,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008 20,6 miljoonaan euroon. Millog Oy paransi kannattavuuttaan merkittävästi menestyksekkään ensimmäisen toimintavuoden ansiosta, mutta Land & Armament -liiketoiminnan vuoden 2009 kannattavuus oli sen sijaan selvästi alhaisempi vuoteen 2008 verrattuna.

Näkymät

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan vuonna 2010 samalla tasolla kuin vuonna 2009. Eräisiin merkittäviin toimitusprojekteihin, etenkin Slovenian ajoneuvohankkeeseen, liittyy kuitenkin riskejä, joilla toteutuessaan voi olla olen-nainen kielteinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Konsernin tuotteiden ja palvelujen kysynnän ennakoidaan säilyvän kohtuullisella tasolla vuonna 2010. Maailmantalouden epävarmuuden vuoksi konsernin toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut entistä huomattavasti haasteellisemmaksi. Asiakkaat voivat vähentää tai lykätä suunnittelemiaan hankintoja, luopua niistä kokonaan tai pyytää muutoksia voimassa oleviin sopimuksiin.

Tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2009 on julkistettu yhtiön internetsivuilla.

Yhteyshenkilöt:

Toimitusjohtaja
Heikki Allonen
Matkapuh. 040 869 2040

Talous- ja rahoitusjohtaja
Kai Nurmio
Puh. 020 469 2020
Matkapuh. 040 869 2020

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimittaa omaan erityisosaamiseensa ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkailleen. Patrian omistavat Suomen valtio ja European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

 

Lisätietoja: www.patria.fi