Tiedotteet

Patria ylsi sijalle 24 sadan yrityksen joukossa, kun Universum tutki vuoden 2012 ihanteellisimpia työnantajia tekniikan ja luonnontieteiden opiskelijoiden keskuudessa. Universumin opiskelijatutkimukseen vastasi yli 6 700 yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-opiskelijaa Suomessa.

Universumin tutkimuksen mukaan Suomen ihanteellisimpia työnantajia ovat ne, jotka tarjoavat nuorille mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä niin, että työn ja vapaa-ajan tasapaino kuitenkin säilyy. Monet työnantajat panostavatkin joustavuuteen ja se heijastuu ihanteellisimpien työnantajien ranking -listoilla.

Patria on tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa sijoittunut 24. sijalle vuoden 2012 opiskelijatutkimuksessa. Viime vuoden sijoitus oli 20. Tekniikan alan rankinglistalla on mukana sata työnantajaa.

Universumin opiskelijatutkimukseen vastasi yli 6 700 kaupallisen, tekniikan, juridiikan ja IT-alan yliopisto- ja korkeakouluopiskelijaa. Tutkimuksessa kerättiin yhteensä yli 22 000 arviota työantajista.

Nuoret etsivät haasteita

Nuoret arvostavat työn ja vapaa-ajan tasapainon lisäksi haasteita. Haasteelliseksi työksi koetaan muun muassa jatkuva oppiminen sekä kilpailukykyiset ja älylliset haasteet. Kun työnantaja pystyy tarjoamaan joustavuutta ja älyllisiä haasteita, koetaan se ihanteelliseksi.

Työnantajille opiskelijoiden uratavoitteisiin vastaaminen on tärkeää uusien osaajien houkuttelemisessa ja työnantajakuvan kehittämisen. Tutkimuksen mukaan tämän tulisikin olla osa yrityksen strategiaa, sillä se on edellytys sille, että tulevaisuuden osaajat löytävät tiensä ihanteellisen työnantajan luo.

Vuosittainen tutkimus

Universum toteuttaa yhteistyössä Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa vuosittain laajan opiskelijatutkimuksen, jossa tavoitteena on selvittää suomalaisten opiskelijoiden uratavoitteita, mitkä ovat opiskelijoiden ihanteellisimpia työnantajia, mikä työnantajien ihanteellisuuteen vaikuttaa ja mitkä asiat ovat nuorille tärkeitä tulevaisuuden työelämää ajatellen.

Universum on työnantajakuvan tutkimiseen ja kehittämiseen keskittynyt konsulttiyritys, joka toimii Suomessa ja 31 muussa maassa Euroopassa, USA:ssa, Afrikassa ja Aasiassa. Universumin tutkimuksiin vastaa vuosittain 400 000 opiskelijaa ja vastavalmistunutta 31 eri maasta. Suomessa yritys on toiminut vuodesta 1997 lähtien.