Tiedotteet

Kolmivuotinen Potkua liikuntaan -hanke käynnistyi vuonna 2011, kun Suomen Sotilasurheiluliitto ja Patria ottivat tavoitteekseen tuoda vapaaehtoiset liikuntaharrastukset kaikkien varusmiesten ulottuville ja edistää tällä tavoin liikunnallista elämäntapaa varusmiespalveluksen aikana. Hankkeen aikana varusmiesten vapaa-ajan liikunnan määrä nousi 27,8 prosentilla, ja kaikissa varuskunnissa on nyt tarjolla vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia. Hankkeessa havaittiin, että vapaa-ajan liikuntaharrastuksille myös löytyy kysyntää, kun tähän tarjotaan mahdollisuus.

”Vastuullisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa Patrian tapaa toimia ja nämä asiat heijastuivat myös Potkua liikuntaan -hankkeessa, joka on ollut yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja tuloksiltaan kauaskantoinen. Nuorten kunnosta huolehtiminen on tärkeä asia, ja sen avulla on mahdollista vaikuttaa elämänlaadun paranemiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Omalta osaltamme halusimme Patriana olla mukana antamassa jokaiselle varusmiespalvelukseen tulevalle nuorelle kipinän liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin”, toteaa viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

Liikuntaharrastukset nyt kaikkien varusmiesten ulottuvilla

Potkua liikuntaan –hanke laajensi Sotilasurheiluliiton organisoiman varusmiesten liikuntakerhotoiminnan kaikkiin varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin. Ennen Potkua liikuntaan -hanketta liikuntakerhotoimintaa oli tarjolla 15 joukko-osastossa. Liikuntamuotoja on yhteensä tarjolla yli 50 erilaista. Kerhoissa keskitytään lajeihin, joita varusmiehet itse haluavat harrastaa, ja ohjaajina toimivat myös asevelvolliset. Liikuntakerhojen ohjaajien koulutustilaisuuksiin osallistuu vuosittain 150 varusmiestä. Liikuntakerhojen ohjaajatehtävät tarjoavat varusmiehille myös mahdollisuuden saada käytännöllistä johtamiskokemusta.

”Toivomme, että kipinä liikuntaan on säilynyt myös varusmiespalveluksen jälkeen mahdollisimman monella nuorella. Liikunnalla saatu fyysisen kunnon kohoaminen sekä kiistattomat hyvät vaikutukset henkiselle puolelle heijastuvat myös muihin elämän osa-alueisiin. VLK-toiminta on nyt saanut vankan perustan varuskunnissa ja toivomme että se jatkuu tästäkin eteenpäin aktiivisesti.  Kiitokset myös hankkeen vetäjille arvokkaasta työstä nuorten hyväksi”, Selonen sanoo.

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Birgitta Selonen, p. 040 869 2043, birgitta.selonen@patria.fi

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja Airbus Group (26,8 %).
www.patria.fi