Patrian arvojen, eettisten sääntöjen ja toiminta-ohjeiden noudattaminen luo lisäarvoa sidosryhmillemme

Tahdomme menestyä

 • Ymmärrämme minkälaisessa toimintaympäristössä toimimme ja mitä se merkitsee meille.
 • Asetamme yhdessä haasteellisia tavoitteita ja saavutamme ne.
 • Teemme oikeita asioita suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti.
 • Kannamme jokainen vastuun siitä, että asiat etenevät sujuvasti ja kokonaisuuden kannalta järkevästi.
 • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme sekä ideoimme uusia ratkaisuja.
 • Näemme muutokset mahdollisuuksina, jotka hyödynnämme.

Olemme ylpeitä työstämme ja tahdomme sen näkyvän!

Toimimme asiakasläheisesti

 • Haluamme syventää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa löytääksemme uusia ja yhä kilpailukykyisempiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.
 • Toiminta kanssamme on sujuvaa.
 • Pidämme lupauksemme.
 • Hyödynnämme saamamme palautteen.
 • Osaamme asioida erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa kulttuureissa.

Yhteistyö takaa molempien menestymisen!

Onnistumme yhdessä

 • Ymmärrämme yhteistyön tärkeyden ja teemme sen mahdolliseksi toisillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
 • Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.
 • Arvostamme ja kannustamme toisiamme.
 • Luotamme toisiimme ja jaamme työn tekemisen kannalta tarvittavat tiedot ja taidot toisillemme.
 • Hyväksymme ihmisten ja organisaatioiden erilaisuuden, mutta emme huonoa työsuoritusta.
 • Annamme rakentavaa palautetta.

Iloitsemme onnistumisista yhdessä!