Patria Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja Kongsberg Defence and Aerospace AS (49,9 %). Osakkeet ja äänet jakautuvat seuraavasti:

Suomen valtio 13 948 786 osaketta ja ääntä
Kongsberg Defence & Aerospace AS 13 893 103 osaketta ja ääntä
Yhteensä 27 841 889 osaketta ja ääntä

 

Kongsberg Defence & Aerospace AS (rek. no: 978 614 582) on täysin Kongsberg Gruppen ASA:n (rek. no: 943 753 709) omistama yhtiö. Kongsberg Gruppen ASA on julkisesti noteerattu yhtiö, joka on listattu Oslon pörssissä. Norjan valtio omistaa 50,001 % yhtiön osakkeista.

Patria Oyj:llä ei ole tosiasiallisia edunsaajia.

Patria-konserni koostuu emoyhtiöstä Patria Oyj ja sen täysin omistamista tytäryhtiöistä. Kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden lisäksi Patria omistaa 61,8 % Millog Oy:sta ja 50 % norjalaisesta Nammo AS:stä sekä 60 % virolaisesta Milrem LCM OÜ:stä.

Yhtiön hallinnoinnista ja toiminnasta vastaavat Patria Oyj:n lakisääteiset toimielimet: yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Suomen valtio ja Kongsberg Defence and Aerospace AS nimittävät osakkeenomistajina Patria Oyj:n hallituksen jäsenet yhtiökokouksessa. Kullakin osakkeenomistajalla on oikeus nimittää neljä (4) yhtiön kahdeksasta (8) hallituksen jäsenestä. Suomen valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja.

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa johtokunnan avustuksella. Toiminnallisesti Patria jakautuu liiketoimintoihin, joista jokaisella on oma johtoryhmänsä.

Patria Oyj:n neuvottelukunta on hallitusta palveleva neuvoa-antava elin, jolla ei ole lakisääteisiä tehtäviä.

Patrian tytäryhtiöt ja yhteisyritykset

Patrian tytäryhtiöt ja yhteisyritykset raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa.

Yhteisyritykset