Patria ja sen liiketoiminnat ohjaavat ja kehittävät strategista hankintaa, ostoa, logistiikkaa sekä kumppanuus- ja alihankintaverkostoja tavalla, joka tuottaa parhaimman mahdollisen kokonaistaloudellisen arvon asiakkaille ja omistajille. Patrian hankintatoimi tukee Patriaa ja sen liiketoimintoja saavuttamaan tavoitteensa asiakasrajapinnassa tarjoamalla, kehittämällä ja koordinoimalla kilpailukykyisimmät hankinta-, osto- ja logistiikkaprosessit. Kumppanuus- ja alihankintaverkostojen ohjauksessa huomioidaan Patrian koko ostovoima aina, kun se taloudellisesti, laadullisesti ja toimitusehtojen puitteissa on mahdollista.

Yhteisiä toimintamalleja, järjestelmiä, prosesseja ja parhaita käytäntöjä hyödynnetään, jaetaan ja kehitetään yhteisesti aina kun se on mahdollista. Patria toimii vain sellaisten tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien kanssa, jotka ovat valmiita työssään noudattamaan Patrian eettisen toimintaohjeen periaatteita. Patria edellyttää tavarantoimittajien, alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien noudattavan paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa he toimivat.

Toimittajakentän tuoman lisäarvon merkitys on kasvanut entisestään kilpailtaessa uusista hankkeista. Konkreettista lisäarvoa tuovat toimittajien mahdollisuudet osallistua hankkeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa riskiä jakavana kumppanina, aktiivisena tuotekehittäjänä ja tukijana vastakauppavelvoitteissa. Pitkäkestoisissa hankkeissa korostuvat toimittajakentän valmiudet pitkäjänteiseen yhteistyöhön koskien toimitettujen ratkaisujen myöhempää ylläpitoa.

Patrian yleiset hankintaehdot 2019

Patrian yleiset ICT hankintaehdot 2019

 

Patrian yleiset hankintaehdot 2018

Patrian yleiset ICT hankintaehdot 2018