Patria

Aviation tuottaa sotilas- ja siviili-ilmailun asiakkailleen lentokaluston elinkaaren tukipalveluita sekä lentokoulutusta. Pääasiakkaina ovat sotilas- ja viranomaistoimijat pohjoisessa Euroopassa. Liiketoiminnan Ruotsin yksikkö tarjoaa kolmen helikopterivalmistajan valtuuttamana huoltokeskuksena palveluitaan maailmanlaajuisesti.

Sotilaslentokoulutuksessa Aviation vastaa alkeislentokoulutuksesta Suomen ilma- ja maavoimien sekä rajavartioston tarpeisiin. Siviililentokoulutuksen asiakkaina ovat sekä koti- että ulkomaiset lentoyhtiöt, lentokoulut ja yksityiset oppilaat. Päätuotteena on liikennelentäjäkoulutus.

Myös dieselmoottoreiden huolto- ja korjauspalvelut ovat oleellinen osa Aviation-liiketoimintaa. Pääasiakkaina ovat Suomen merivoimat sekä eurooppalaiset ydinvoimalaitokset.

Patrian Aerostuctures-liiketoiminta valmistaa ja ylläpitää vaativia, komposiittisia lentokonerakenteita ja on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia komposiittiteknologioita ja -sovelluksia. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit.