Patria

Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että  turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi, ohjelmistot ja elinkaaren tuki.

Systems on järjestelmäintegraation asiantuntija, jonka vahvuutena on vuosikymmenien kokemus sekä kansallisista että kansainvälisistäkin hankkeista ja teknologioista. Integraattorina Patria varmistaa niin osajärjestelmistä koostuvan kokonaisuuden toimivuuden kuin myös järjestelmien ja ohjelmistojen elinkaarenhallinnan. Osajärjestelmät  voivat perustua useisiin eri teknologioihin useilta eri toimittajilta, jolloin yhteistyö kumppaneiden kanssa ja toimittajaketjun hallinta korostuu.