Konsernin tilikauden liikevaihto oli 476,1 miljoonaa euroa (467,2 miljoonaa euroa vuonna 2017; 489,9 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 92 % (94 %) ja siviilituotteiden osuus vastaavasti 8 % (6 %). Tilikauden liikevaihdosta 27 % (33 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.