Patria on toimittanut signaalinkäsittelyelektroniikkaa moniin viimeaikaisiin ESA:n ohjelmiin, kuten Galileo, Gaia, Herschel, ADM Aeolus, Sentinel-2 ja EarthCARE. Olemme myös toimittaneet otsoninvalvontainstrumentin elektroniikkayksikön NASA:n EOS-Aura-missiota varten.

Tuotteemme ovat

  • etäkäyttöiset pääte-/liitäntäyksiköt
  • video-/ilmaisinelektroniikkayksiköt

Lisätietoja