MPNDL - Monikäyttöinen verkottuva datalinkki

Patria on datalinkkien vahva osaaja. Tietotaitoa, joka on syntynyt kehitettäessä Suomen kansallista F-18-datalinkkijärjestelmää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, on nyt hyödynnetty miehittämättömien ilma-alusten (UAS) ja muiden vaativien sovellusten monikäyttöisessä verkottuvassa datalinkissä (MPNDL, Multi-Purpose Networking Data Link). MPNDL tarjoaa ratkaisunnykypäivän verkostokeskeisessä ympäristössä tunnistettuihin suorituskykytarpeisiin. MPNDL:n keskeisiä ominaisuuksia ovat

  • monikäyttöinen ja luotettava tiedonsiirtokyky
  • säädettävä tiedonsiirtonopeus, joka riippuu valitusta AJ/LPI/LPD-tasosta (häirinnän sieto, väistö- ja tunnistusominaisuudet)
  • releointi näköyhteyden ulkopuolella (BLOS) toimimista ja toimintaetäisyyden kasvattamista varten
  • joustava ja robusti verkonhallinta
  • täysi IP-yhteensopivuus

MPNDL:n tekninen toteutus on ohjelmistoradio, jonka toiminnallisuudet perustuvat järjestelmän laitteistoon ladattaviin aaltomuotoihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat C2-informaation välitys,  sensoridatan välitys tiedonsiirtokapasiteetin puitteissa sekä digitaalinen puheenvälitys. Vaikka MPNDL on kehitetty alun perin UAS-ympäristöä varten, sitä voidaan hyödyntää helposti myös monissa muissa sovelluksissa modulaarisen rakenteensa ansiosta.

Lisätietoja