Patrian laajaa järjestelmäosaamista on kehitetty edelleen vastaamaan nykyaikaisia teknologia- ja asiakastarpeita. Investoinnit osaamisen kehittämiseen ja strategisiin kumppanuuksiin ovat tuottaneet uusia innovaatioita ja parantaneet kustannustehokkuutta.

Patria on johtava sotilaallisten järjestelmien, ratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja järjestelmäintegraattori Suomessa. Se tarjoaa järjestelmien integrointipalveluja asiakkaille avaimet käteen -periaatteella ja edistää asiakkaittensa tilannetietoisuutta kehittämällä kustannustehokkaita, modulaarisia ja integroituja tuotteita ja ratkaisuja. Asiakkaita ovat kaikki puolustusteollisuuden haarat, turvallisuusmarkkinat ja kansainväliset kumppanit.

Kotimarkkinoillaan Patria toimii kaikilla taistelukentän tasoilla, taktisista järjestelmistä operatiivisiin ja strategisen tason sovelluksiin. Kansainvälisillä markkinoilla se keskittyy erityisalansa taktisen tason tuotteisiin ja ratkaisuihin.