​Strateginen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa

  • Avioniikka järjestelmä päivitysprojekteja ja palveluita
  • Uusia kokonaisvailtaisia palvelukokonaisuuksia (tietyille platformeille)
  • Simulaattorit ja palvelut
  • Tekniset koulutuspalvelut
  • Avioniikka huolto, korjaus ja kunnostuspalvelut
  • Integroitu logistinen tuki (ILS) ja elinkaarituen palvelut (LCS)

Ilma-alusten modifikaatiot viranomaisille

  • Avioniikkajärjestelmien päivityspalvelut ja -projektit