Patria Nemo -koulutussimulaattorilla nopeaa ja kustannustehokasta koulutusta

Patria Nemo -koulutussimulaattori tarjoaa realistisen koulutusympäristön Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän kaikkien tulitehtävien kouluttamiseen.

Koulutussimulaattori yhdistää virtuaalisen koulutusympäristön Nemo-asejärjestelmään. Se koostuu Nemo-järjestelmässä käytetystä ohjelmistosta ja laitteistosta, kuten tornin- ja ammunnanhallinnan ohjelmistoista, ohjaussauvasta, käyttöpaneeleista ja näytöistä. Kokonaisuus on asennettu Nemo-johtajan/ampujan paikkaa mallintavaan simulaattorihyttiin.

Simulaattorissa käytetään korkeatasoista VBS2 (Virtual Battle Space) -pohjaista virtuaaliympäristöä, jonka verkottumisominaisuudet mahdollistavat kokonaisen Nemo-ryhmän tai jopa erityyppisten simulaattoreiden yhdistämisen samaan harjoitukseen. Se on myös laajennettavissa pelkästä asejärjestelmästä sen alustan, kuten ajoneuvon tai aluksen, koulutussimulaattoriksi.

Koulutussimulaattori hyödyntää Patrian monialaista osaamista vastaamaan nykyisten ja tulevien Patria Nemo -asiakkaiden kasvavia koulutustarpeita. Se yhdistää myös Patrian pitkäaikaisen kokemuksen ilmailupuolen koulutussimulaattoreista ammunnanhallintajärjestelmiin liittyvään osaamiseen sekä Nemo-asejärjestelmäosaamiseen.

Patria Nemo -koulutussimulaattori

• Simulaattori tarjoaa realistisen koulutusympäristön Nemo-johtajan/ampujan tehtäviin

• Kranaatinheitinjoukkueen koulutussimulaattorijärjestelmä koostuu kouluttajan asemasta ja tyypillisesti kolmesta johtajan/ampujan asemasta

• Oppilailla on aito Nemo-käyttöliittymä

• Simulaattorissa käytetään Patria Nemon oikeita ammunnan- ja torninhallintaohjelmistoja, jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota paras koulutusratkaisu

• Simulaattori voidaan lokalisoida asiakkaan vaatimusten mukaisesti

• Helposti sijoitettava, kuljetettava ja modulaarinen ratkaisu

Patria Nemo -koulutussimulaattori mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan koulutuksen ja sitä kautta enemmän osaavia Nemo-johtajia/ampujia.

Katso video Patria Nemo -koulutussimulaattorista

Lisätietoja