Työntekijöillä ja toimihenkilöillä palkka määräytyy työehtosopimusten palkkausjärjestelmien pohjalta. Ylempien toimihenkilöiden palkasta sovitaan kahdenkeskisin sopimuksin, ja tehtävien vaativuusarviointiin käytetään IPE-järjestelmää (International Position Evaluation).

Onnistumisista ja hyvistä työsuorituksista palkitaan lisäksi tulos- ja voittopalkkioilla, järjestelmän piirissä on koko Patrian henkilöstö. Pääosa henkilöstöstä voi saada maksimissaan 1,8 kuukauden palkkaa vastaavan vuosittaisen tulos- ja voittopalkkion. Maksettavan tulo- ja voittopalkkion keskimääräine toteutuma on ollut noin 50 prosenttia.

Patriassa on käytössä henkilöstörahastolain alainen palkkiorahasto, johon noin 20 prosenttia henkilöstöstä on sijoittanut jo vuodesta 2015 tulos- ja voittopalkkiotaan.

Patriassa on käytössä koko henkilöstöä koskevat joustavat työajat. Organisaatiossa on hyvin pystytty järjestämään osaaikatyötä, vuorottelu- ja opintovapaita.

Vuosikertomukset

Lisätietoja valtion omistajaohjauksesta