Tasapaino eri elämäntilanteiden  välillä

Työhyvinvoinnin ja yrityksen menestyksen avaimia ovat esimiestyö ja johtaminen. Hyvä esimies osaa johtaa erilaisia ihmisiä muuttuvissa tilanteissa ja elinkaaren eri vaiheissa. Työ sujuu ja hyvinvointi syntyy avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä sekä työn ja vapaa-ajan – eri elämäntilanteiden tasapainosta.

Työnantajana Patria vastaa hyvinvoinnin perustasta: osaavasta johtamisesta, työn suunnittelusta ja turvallisista työoloista. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä, työyhteisön hyvinvoinnista ja omasta hyvinvoinnistaan.

Työnantajana Patria pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja eri elämäntilanteiden yhteensovittamiseen mm. vuorotteluvapaiden, työn ja opiskelun yhteensovittamisen tai joustavien työaikaratkaisujen avulla.