Jos kysyt Patrialaiselta hänen urapolustaan, saat usein pitkän ja polveilevan vastauksen. Työurat ovat melko pitkiä, koska meillä on kovat osaamisvaatimukset. Ihmiset hankkivat kokemusta ja näkemystä monenlaisista tehtävistä eri puolilla Patriaa. Pyrimme tukemaan ihmisten kehittymistä hyvän esimiestyön kautta heidän oman mielenkiintonsa ja yrityksen tarpeiden suuntaisesti.

Arvostamme ammatillista osaamista, joka toimialallamme on laadukkaan ja ajatuksella tehdyn työn ehdoton edellytys. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat yrityskulttuurissamme sisäänrakennettua toimintaa. Esimerkiksi useat tuotannolliset tehtävät edellyttävät jopa vuosien pätevöitymistä työssä oppien ja kouluttautuen.

Osaamista kehitetään monin eri keinoin, mutta yksi tärkeimmistä on yhdessä oppiminen. Kannustamme tekemään yhdessä ja oppimaan toisilta yli liiketoimintarajojen. Tarvittaessa työskennellään yhteisissä liiketoimintarajat ylittävissä kehittämisprojekteissa toimintatapojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tästä on yhtenä esimerkkinä LEAN–kehittäminen Patriassa.

Patrian ammattilaisten yhteisöstä löydät haasteellisia tehtäviä, joiden kehittämisessä voit olla aktiivisesti mukana. Halutessasi voit hankkia joko laaja-alaista asiantuntijuutta tai keskittyä juuri sinua kiinnostavaan osa-alueeseen. Mm. sisäisen koulutuksen kautta on myös mahdollisuus kehittyä esimiestyön ammattilaiseksi.

Meillä Patriassa oma aktiivisuus ja rohkeus ovat kaiken kehittymisen ytimessä. Jos sinulla itselläsi on tahtoa ja terävyyttä, urapolun rakentamiseen tarjotaan kasvualustoja. Patriassa on käynnistynyt mm. LEAP-ohjelma, jolla tuetaan uransa eri vaiheissa olevia avainpotentiaaliksi tunnistettuja henkilöitä kehittymään Patrian johtotehtäviin tulevaisuudessa.