Ilkka, insinööri (informaatioteknologia sekä ohjelmointi) järjestelmäinsinööri

”Hyvät työkaverit ja työilmapiiri sekä työssä eteen tulevat tekniset ongelmat motivoivat päivittäin ja on myös hienoa, että Patria tukee henkilöstönsä harrastustoimintaa!Työssäni haastavaa on ongelmien selvittäminen ja asioiden ajallaan saattaminen päätökseen. Palkitsevaa on haasteiden voittaminen.”

Ilkka yllättyi positiivisesti syksyllä 2006, kun huomasin Teknisessä Uratiessä Patrian ilmoituksen, jossa haettiin ohjelmointialan töihin muualle kuin Helsinkiin tai kasvukeskuksiin. C++ -ohjelmointitehtäviin Ilkkaa houkuttelivat erityisesti lentokoneet, jotka hän näkee haasteena ja mielenkiintoisena ohjelmistojen sovelluskohteena, sekä mahdollisuus olla kehittämässä Suomen puolustusta. Ilkka on ollut tyytyväinen työpaikkaansa ja toteaa, että Patria on riittävän iso talo ollakseen vakaa, muttei kuitenkaan liian iso. Isona työnantajana Patria tarjoaa hyvin uramahdollisuuksia samojen tai eri tuotteiden parissa. Patrialla on hyvä maine työnantajana ja osaajista pidetään kiinni.

Pitkäjänteiset projektit lisäävät entisestään Ilkan mielenkiintoa Patriaan. Ilkka toimi noin vuoden C++-ohjelmointitehtävissä ja siirtyi sitten ohjelmistoasiantuntijaksi. Asiantuntija pesti alkoi vuoden koulutuksella USA:ssa Chicagossa, jossa hän tutustui Hawk-hävittäjän keskustietokoneen ohjelmointiin. Tällä hetkellä Ilkka vastaa Hawk:n upgrade -projektissa ohjelmoinnista. Tehtäviin kuuluu mm. testeissä/koelennoilla havaittujen ongelmien selvittämistä sekä yhteydenpitoa USA:ssa toimivaan laitteiden ja ohjelmistojen toimittajaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu projektin ohjelmistoihin liittyviä tehtäviä kuten konfiguraationhallintaa, tyyppitarkastuksen tukea yms.

Projektitehtävien lisäksi Ilkka toimii ohjelmistokehitysryhmissä. Nyt Ilkka on siirtymässä projektinhallintatehtäviin Hawk:n osaprojektipäällikkönä vastuualueenaan ohjelmistot eli ihan hyvältä näyttää myös urakehitys. Patria tarjoaa ja rohkaisee kehittämään osaamista erilaisilla koulutuksilla. Toistaiseksi Ilkka ei ole tarvinnut ohjelmointi tai kielikoulutusta, sillä hänellä osaamisen kehittäminen painottuu nyt projektinhallintaan, jossa koulutus on meneillään.

Ilkka, mitä haluaisit kertoa opiskelijoille, jotka haluavat Patriaan töihin? ”Ohjelmoinnissa lentokonepuolella käytetään vielä vanhoja hyväksi todettuja ohjelmointikieliä kuten C ja C++, joiden osaaminen on etu, vaikka niiden opettaminen kouluissa onkin vähentynyt. Meillä määritellään ja suunnitellaan, mitä ohjelmoidaan ja ohjelmistot testataan ennen toimitusta. Rohkeasti hakemukset vetämään!