Tuoteryhmäpäällikkö Jouni on työskennellyt Patrian Systems-liiketoiminnan palveluksessa vuodesta 1999.

Suomen puolustusvoimat on Patrian isoin asiakas, ja se on näkynyt Jouninkin työuralla. Hän toimi noin kymmenen vuoden ajan projektipäällikkönä kansainvälisessä projektissa, jossa Patrian pääasiakas oli Puolustusvoimat, ja työ sisälsi viikoittaista yhteydenpitoa asiakkaan kanssa. Nykyisessäkin tehtävässään hän ohjaa joitakin Puolustusvoimille tehtäviä projekteja ja on mukana hankkeiden ideoinnissa ja valmistelussa.

Jounin tavanomaiseen työpäivään sisältyy useamman eri projektin asioita sekä asiakaskontakteja. Myös kansainväliset myyntitehtävät ovat tulleet tutuiksi. Diplomi-insinöörin koulutus elektroniikasta ja tietoliikennetekniikasta on antanut hyvän taustan työhön. Esimiesroolissa korostuu myös kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, joskus haastavissakin tilanteissa.

Patria toimii myös kansainvälisillä markkinoilla, ja pystyy työnantajana tarjoamaan suuren määrän monipuolisia ja erityyppisiä työtehtäviä. Jouni toteaakin, että täällä tehtävien vaihtuminen tai muuttuminen ajan saatossa on ehkä enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Tehtävissä kehittymiseen ja uralla etenemiseen on monia mahdollisuuksia. Avainasemassa on kuitenkin oma halu kehittyä. Jounin mielestä Patrialla myös palkkaus tulospalkkiokäytäntöineen ja henkilöstöetuuksineen on varsin kilpailukykyinen.

”Jos hakeudut tänne töihin, edessäsi on haasteellinen ja mielenkiintoinen tulevaisuus! Ole aktiivinen ja kehitä osaamistasi!”