Risto, DI (TTY; pääaineet digitaali- ja tietokonetekniikka, ohjelmistotuotanto)

Suunnitteluinsinööri Risto huomasi TTY:n ilmoitustaululla keväällä 2005 Patrian ilmoituksen lopputyöpaikoista. Mielenkiintoiset tuotteet ja toimiala kiinnostivat, joten hän lähetti hakemuksensa ja pääsi haastatteluun. Haastattelun tekivät tuleva esimies, projektipäällikkö ja nykyinen työkaveri. Kun oli todettu, että tehtävään sopivuus ja osaaminen olivat kohdallaan, Ristosta tehtiin toimialan toimintatapoihin kuuluva turvallisuusselvitys, jonka jälkeen hänet palkattiin mukaan projektiin, johon sai tehdä diplomityönsä (FPGA/sulautettu järjestelmä -ohjelmointi). Diplomityön jälkeen Risto palkattiin ohjelmoijaksi ja nyt hän toimii suunnitteluinsinöörinä samassa projektissa, mihin aikoinaan teki lopputyönsä. Projekti oli teknologiademonstraatio, joka jatkui ja jatkuu edelleen prototyyppilaitteen tekemisellä. Projekti saattaa tulevaisuudessa siirtyä sarjatuotantovaiheeseen, jolloin hän pääsee näkemään tuotteen koko elinkaaren tutkimuksesta, tuotekehityksen kautta sarjatuotantoon ja ylläpitoon sekä mahdolliseen jatkokehitykseen.

Osallistuminen pienimuotoisesti myös toisiin projekteihin lisää vielä työn monipuolisuutta. "Riston työpäivään kuuluu bugien korjaamista sekä uusien ominaisuuksien ohjelmointia omassa työpisteessä ja ohjelmoinnin jälkeen laboratoriossa muutostestausta oikeassa järjestelmäympäristössä. Työssä motivoivat mielenkiintoiset projektit ja haastavinta ovat monimutkaiset ja teknologisesti pitkälle menevät järjestelmät. Palkitsevaa on nähdä järjestelmien isojen kokonaisuuksien toimiminen lopulta, kun koko järjestelmä integroidaan kasaan monen eri osaajan työstä.

Patriassa uskotaan oppimiseen työtä tekemällä. Ristokaan ei varsinaisesti ole osallistunut yleisluontoisille kursseille teknologia mielessä. Sen sijaan suunnitteluohjelmistojen ja järjestelmätoimittajien tuotekursseja hän on käynyt jo muutaman. Eniten Risto kertoo kehittäneensä osaamistaan työn teon ohessa syventämällä aikaisemmin saatua osaamista sen hetkisten työtehtävien puitteissa. Risto on oppinut paljon sovellusalan osaamista. Opiskeluissa keskityttiin enemmän yleisluonteisempiin asioihin, Patriassa on tullut paljon tuotealueosaamista. Risto on tyytyväinen työnantajaansa, vaikkakin organisaatiot tuntuvat joskus vaihtuvan turhan usein, mutta sekin kai on tätä päivää!

Riston vinkit vastavalmistuneelle työnhakuun: ”Ole aktiivinen, seuraa jatkuvasti rekryilmoituksia sekä mielenkiintoisten yritysten omien nettiosoitteiden rekrytointisivuja.”