Asiakkaalle paras suorituskyky ja käytettävyys

Aviation-liiketoiminta tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita, kaasuturbiini- ja dieselmoottorihuoltoja sekä lentäjäkoulutusta. Tehtävämme on taata asiakkaillemme paras suorituskyky ja käytettävyys turvallisuuskriittisissä tehtävissä.

Aviationilla pääset tekemään mielenkiintoisia ja merkityksellisiä tehtäviä lentokoneiden, helikoptereiden ja moottoreiden huollon, korjauksen ja modifioinnin parissa. Ammattilaisemme työskentelevät vaativissa ja mielenkiintoisissa asennus-, huolto-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja koulutustehtävissä. Meille voit työllistyä tehtävästä riippuen monenlaisella koulutustaustalla.

Arvostamme lentotekniikan, konetekniikan, tuotantotalouden ja logistiikan osaamista. Asentajina meillä työskentelee erityisesti lentokone- ja moottoritekniikkaan sekä avioniikkaan suuntautuneita ammattiosaajia. Lennonopettajien osaamispolun taustalla on joko sotilas- tai siviili-ilmailussa hankittu pätevyys.

Avia­tio­n-lii­ke­toi­min­nan toi­mi­pai­kat ovat Jäm­sän Halli, No­kian Lin­na­vuo­ri, Utti, Tik­ka­kos­ki, Pirk­ka­la sekä Tampere.

Tulevaisuuden osaajat

Tulevaisuudessa toiminnassamme painottuu digitaalisuuden hyödyntäminen esim. lisätyn todellisuuden (AR) ja keinotodellisuuden (VR) sekä robotiikan saralla. Lentokoulutuksessa kehitämme uraauurtavaa fyysisen ja virtuaalisen lentämisen yhdistävää järjestelmää, jossa simulaattorit ovat tärkeässä roolissa.

Meitä yhdistää aito innostus ja palo toimialaamme kohtaan. Olemme sitoutuneita työhömme ja ylpeitä siitä mitä osaamme. Kannamme vastuuta ja meille on luontaista työskennellä tiivisti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Meillä on tekemisen meininkiä ilman ryppyotsaisuutta. Meillä ihmiset ovat helposti lähestyttäviä, avoimia ja positiivisia.