Mitä Patria tarjoaa työnantajana?

 • Patria on hyvä työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia työtehtäviä monen eri alan osaajille. Patriassa on mahdollisuus kehittyä oman alansa huippuosaajaksi tai laajentaa osaamistaan uusille aloille. Iso talo tarjoaa uramahdollisuuksia moneen suuntaan useilla paikkakunnilla!
 • Patriassa on tuotantotalouden, lento-, valmistus-, tuotanto-, kone-, sähkö- ja ajoneuvotekniikan diplomi-insinöörejä tai insinöörejä asiantuntijoina, suunnittelijoina, projektipäälliköinä ja esimiehinä sekä tekniikan alan perustutkinnon suorittaneita asentajina ja kokoonpanijoina. IT-osaajat pääsevät Patriassa tehtäviin, jotka liittyvät avaruusteknologia, tilannetietojärjestelmät sekä puolustuselektroniikka.
 • Patria on 20 halutuimman työantajan joukossa tutkimusyhtiö Universumin nuorten tekniikan ja IT-alan ammattilaisten keskuudessa tekemässä työnantajamielikuvatutkimuksessa
 • Patrian hyvän sijoituksen taustalla ovat nuoria houkuttelevat erikoistuotteet ja palvelut, tehtävien kansainvälisyys, yrityksemme luotettavuus ja vakaus. Arvostamme Patriassa myös mahdollisuutta luoda tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.
 • Patriassa on koko henkilöstä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Käytössä on myös muita palkkiomuotoja.

Miten Patria huomio tasa-arvoisuuden?

 • Noudatamme tasa-arvosuunnitelmaa, jolla edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista arkipäivän työssä. Patria valitsee tehtäviinsä aina parhaaksi katsomansa henkilön. Työhönotossa huomioidaan, että ansioituneempaa työntekijää ei syrjäytetä perusteettomasti sukupuolen mukaan. Työtehtävien organisoinnissa otetaan huomioon työntekijöiden henkilökohtainen pätevyys ja heille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Mikä on patrialaisten keski-ikä? Onko teillä naisia töissä?

 • Keski-ikä on 42 vuotta. Monet tehtävät vaativat koulutuksen lisäksi kokemusta ja työssä oppimisen ja hiljaisen tiedon siirtymisen kautta varmistamme myös tulevaisuuden tekijöiden osaamisen. Koko henkilöstöstä naisia on kaksi kymmenestä.

Miten huomioitte henkilöstönne hyvinvoinnin?

 • Uskomme, että työhyvinvointi syntyy yrityksen arvomaailmasta, osaamisesta, johtamisesta, yhteistyöstä ja palkitsemisesta. Liukuva ja joustava työaika helpottavat töiden ja vapaa-ajan yhteen sovittamista. Patria tukee vapaa-ajan liikuntaa sekä kerhotoimintaa. Isona etuna henkilöstölleen Patria tarjoaa työterveyshuollon laajan sairauskuluvakuutuksen.

Millaiset mahdollisuudet Patriassa on urakehitykseen?

 • Patriassa on tarjolla haastavia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa voi haastaa itsensä ja luoda polun kehittyä tiedoissa ja taidoissa. Tehtävänkierto liiketoiminnosta toiseen mahdollistaa työntekijän osaamisen laajentamisen sekä vahvistaa hiljaisen tiedon siirtymistä uuden yksikön hyödyksi. Ulkomaankomennukset ja haastaviin kansainvälisiin projekteihin osallistuminen tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kansainvälisiä kokemuksia haluaville.

Haaveilen kansainvälisestä urasta, mitä Patria tarjoaa minulle?

 • Patrian työntekijöitä on mm. Ruotsissa, Puolassa, Norjassa, Saksassa, Etelä-Afrikassa ja Libanonissa. Suomen toimipaikoissa työskentelee usean eri maan kansalaisia ja lähes jokaisen patrialaisen päivittäiseen työhön kuuluu kansainvälinen yhteistyö.

Onko patrialaisilla hyvä palkka?

 • Patria noudattaa Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia ja niitä täydentäviä paikallisia sopimuksia sekä työnantajan omia palkkapoliittisia toimintaperiaatteita ja - tapoja. Patrian palkkataso on kilpailukykyinen. Kilpailukykyisyyttä seurataan jatkuvasti erilaisin tutkimuksin. Yksilöllisen palkanmuodostuksen perusteina ovat tehtävän vaativuus, henkilön pätevyys ja työsaavutus. Lisäksi meillä on käytössä koko henkilöstöä koskeva tulos- ja voittopalkkiojärjestelmä.