Eettinen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä kaikessa kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, mutta puolustusvälineteollisuudessa niiden merkitys korostuu erityisesti.

Patria-konsernin maine ja pitkän aikavälin luotettavuus kumppanina, niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoillakin muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon.

Toimintatapamme perustuvat rehellisyyden, läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Ne ovat linjassa Patrian arvojen kanssa ja ne, samoin kuin vientilupakäytännöt, yhteistyö- ja muut sopimukset, ohjaavat Patrian tapaa toimia.

Olemme yrityksenä sitoutuneet toimintamaidemme lakien ja säädösten noudattamiseen.  Patrialla on nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan. Emme hyväksy henkilöstömme tai liikekumppaniemme epäeettistä tai korruptoitunutta toimintaa ja toimimme aktiivisesti sen ehkäisemiseksi.

Eettinen toimintaohjeemme määrittelee tapamme toimia erilaisissa tilanteissa vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Tätä toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat ja ohjeet. Kaikkien työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden velvollisuus on tutustua tarvittaessa täydentäviin ohjeisiin ja politiikkoihin.

Sitoudumme tarjoamaan henkilöstöllemme koulutusta ja tietoa sekä käymään jatkuvaa vuoropuhelua ulkopuolisten liikekumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että kaikki asianosaiset ovat tietoisia toimintatavastamme.

Pyrimme takaamaan näiden ohjeiden mukaisen toiminnan järjestämällä ja kehittämällä tarkoituksenmukaisia tarkastus-, seuranta- ja raportointimenettelyjä.

Olli Isotalo

Toimitusjohtaja

Lue lisää: Patrian eettinen toimintaohje