Eettiseen toimintaan ja päätöksentekoon perustuva maineemme on strateginen välttämättömyys, joka luo kestävää etua toiminnallemme. Eettinen tapa toimia, läpinäkyvyys ja vahva keskittyminen korruption torjuntaan ovat liiketoimintamme johtamisen ydintä. Ehdoton sitoutumisemme oikeudenmukaisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin ja avoimuus ohjaavat kaikkea, mitä teemme yrityksenä. Se myös määrittää perustan eettisyys- ja säännöstenmukaisuus -ohjelmallemme.

Eettiset periaatteemme heijastavat kulttuuriamme, arvojamme sekä käyttäytymistämme, ja edellytämme samoja periaatteita toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Samalla kun varmistamme, että toimintamme täyttää lakeihin ja säädöksiin perustuvat vaatimukset, meidän on venyttävä vielä pidemmälle rakentamalla, kehittämällä ja ylläpitämällä arvoihimme ja periaatteisiimme perustuvaa korkeiden eettisten periaatteiden mukaista toimintakulttuuriamme.

Kannustamme henkilöstöämme ja ulkopuolisia tahoja raportoimaan epäillystä epäeettisestä toiminnasta sisäisten ja ulkoisten kanavien kautta varmistamiseksemme, että eettinen ja avoin toimintakulttuurimme ja arvomme säilyvät. Emme kohdista negatiivisia toimenpiteitä henkilöön, joka raportoi vilpittömässä mielessä huolenaiheensa epäillystä tai todetusta epäeettisestä toiminnasta. Sitoudumme tukemaan ja suojelemaan työntekijää tai muuta henkilöä, joka kieltäytyy toimimasta epäeettisesti silloinkin, kun kieltäytyminen voisi mahdollisesti johtaa liiketoiminnan menettämiseen.

Jokainen meistä muokkaa kulttuuriamme sanoin ja teoin. Hyvien päätösten ja eettisten valintojen tekeminen työssämme lisää luottamusta omassa toiminnassamme ja sidosryhmien keskuudessa. Saavutamme enemmän rakentamalla luottamusta yhdessä asiakkaiden, valtion edustajien, osakkeenomistajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden tahojen kanssa.

Esa Rautalinko

Patrian toimitusjohtaja

Lue lisää: Patrian eettinen toimintaohje

 

Patrian yritysvastuuraportti on osa vuosikertomusta.

Eettisiin liiketapoihin liittyvien toimintojen ja prosessien laajempi organisaatio sekä niihin liittyvät valvonta- ja raportointimenettelyt on kuvattu Patrian muilla verkkosivuilla, kuten Hallitus, Tarkastusvaliokunta, Riskienhallinta, Epäillyistä väärinkäsityksistä ilmoittaminen jne.