Kaikki patrialaiset käyvät läpi vuosittain eettisen toimintatavan online-koulutuksen. Koulutuksessa kuvataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa on syytä pysähtyä pohtimaan toimintatapaa ja varmistetaan patrialaisten tietämys tähän liittyvästä ohjeistuksesta. Koulutusta järjestetään sekä eettisen liiketoiminnan että lahjonnanvastaisen toiminnan alueilta. Koulutus on tarjolla kaikilla niiden maiden kielillä, missä Patrialla on toimintaa.

Lisäksi sidosryhmärajapinnassa toimiville järjestetään luokkahuonekoulutuksia. Kohderyhminä mm. johto, myynti, markkinointi ja hankinta.

Uudet patrialaiset tutustuvat eettiseen toimintatapaan työsuhteen alussa yleisperehdytyksen yhteydessä.

Patrian uusille esimiehille tarkoitetussa Esimiespassi-koulutuksessa yhtenä osa-alueena on eettinen toiminta.

Strategiset kumppanit ja toimittajat tutustutetaan Patrian eettiseen toimintatapaan ja heiltä odotetaan sitoutumista sitä vastaavaan toimintaan.