Puolustusvälineteollisuus toimii tiukasti kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten lakien ja määräysten puitteissa.

Näiden lisäksi tätä teollisuudenalaa säätelevät useat eri standardit, kuten toiminnan laatuun liittyvät ISO-standardit, puolustusvälinealan AQAP- ja STANAG -standardit. Lisäksi siviililentotoimialaa säätelevät EASA-säännökset sekä niitä vastaavat yhdysvaltalaiset FAR-säännökset, jotka ova lain kaltaisia, velvoittavia säännöksiä.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) luovutti vuonna 2017 Patrian Aviation-liiketoiminnalle ensimmäisen yhteiseurooppalaisiin European Military Airworthiness Requirements eli EMAR-suosituksiin perustuvan suunitteluorganisaatioluvan Suomessa. Vastaavan luvan (Design Organization Approval) myöntää siviili-ilmailun puolella European Aviation Safety Agency, EASA. Siviililupa Patrialla on ollut jo vuodesta 2012.