Patria on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact –aloitteen, jossa yritykset sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Global Compact –aloitteen on allekirjoittanut jo yli 10,000 yritystä ja muuta toimijaa yli 130 maasta ja se on laajin vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun aloite maailmassa.

Global Compact koostuu 10 periaatteesta:

Ihmisoikeudet 

  • Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
  • Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

  • Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
  • Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
  • Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
  • Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

  • Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
  • Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruptionvastaisuus

  • Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Virallisilta sivuilta voit lukea Global Compactista lisää englanniksi: https://www.unglobalcompact.org/