Patriassa eettinen toiminta perustuu hallituksen ja ylimmän johdon ehdottomaan vaatimukseen epäeettisen toiminnan nollatoleranssista. Se on osa päivittäistä toimintaa, lähtee yksilöstä ja koskee kaikkia. Eettinen toiminta merkitsee lakien, asetusten, kansainvälisten sopimusten, asiakassopimusten ja yhteistyösopimusten noudattamisen lisäksi alaan liittyvien tunnistettavien riskien ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja tutkintaa.

Patria arvioi ja päivittää eettisen toiminnan tavoitteet ja niiden tavoitetasot perustuen vuoden 2017 alussa hyväksyttyyn uuteen strategiaan.

Patrian vuosikertomus 2016 (sisältää yritysvastuuosuuden)