Patriassa kunnioitetaan neuvottelujärjestystä. Työpaikan työsuhteita koskevat asiat käsitellään ensisijaisesti työtekijän ja hänen esimiehensä kesken. Työehtosopimusten luottamusmiesja neuvottelujärjestelmät täydentavat tätä perussuhdetta. Paikallinen sopiminen on vakiintunutta yhteistoimintaa. Paikallisia sopimuksia tehdään eri tasoilla organisaatiota asiasta riippuen.

Patriassa henkilöstöedustus on konsernin neuvottelukunnassa, konsernikokouksessa ja liiketoimintojen johtoryhmissä. Lisäksi liiketoiminnoittain on yhteisiä kokouksia sekä työsuojelutoimikuntien kokouksia, joissa käydään läpi yhteistoimintalain edellyttämät asiat säännöllisesti.

Perinteinen aloitetoiminta on korvattu Lean-toimintamallilla liiketoiminnoittain.