Patria tarjoaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen luotettavaa, ammattitaitoista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Keskeistä on toiminnan jatkuva kehittäminen kustannustehokkaasti yhdessä asiakkaiden, alihankkijoiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tästä erinomaisina esimerkkeinä ovat erilaiset kumppanuussopimukset, kuten Puolustusvoimien ja Patrian välinen sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluja koskeva kumppanuussopimus sekä Millogin ja Puolustusvoimien laajennettu strateginen kumppanuussopimus.

Patria arvioi ja päivittää toiminnan tavoitteet ja niiden tavoitetasot perustuen vuoden 2017 alussa hyväksyttyyn uuteen strategiaan.

Patrian vuosikertomus 2016 (sisältää yritysvastuuosuuden)

Sponsorointi

Hankintapolitiikka