Yhteiskuntavastuun pääteemat perustuvat sidosryhmien palautteeseen. Pääteemoja ovat Hyvä kumppanuus, Eettinen toiminta ja Hyvä työnantajuus sekä Ympäristövastuu. Kullekin pääteemalle on nimetty vastuulliset toimintojen kehittäjät.

Vastuullisuustoiminnasta vastaavat lakiasiainjohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja ja yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja, jotka kaikki ovat Patrian johtokunnan jäseniä. He muodostavat yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa vastuullisuustyöryhmän, jonka toiminnassa tarkeimpina osa-alueina ovat hyvä kumppanuus, hyvä työnantajuus, eettinen toiminta sekä ymparistö.

Lakiasiainjohtaja, joka on myos Chief Compliance Officer yhdessa Ethics Officerin kanssa vastaavat compliance- ja eettisyysasioista vastuullisuustyöryhmässä. Näihin liittyvät asiat käsitellään Patrian johtokunnassa ja lakiasiainjohtaja/Compliance Officer raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Hallituksen tarkastusvaliokunnalle on määritelty vastuu eettiseen toimintaan liittyvien asioiden valvonnasta.

Ympäristöjohtamisen vastuu on nimetyillä liiketoimintakohtaisilla organisaatioilla, jotka raportoivat liiketoimintojen johtoryhmille. Konsernin ymparistötyöryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista liiketoimintojen välillä sekä kehittää konsernin ympäristövastuun suunnittelua ja raportointia.

Vastuullisuus on Patriassa osana jokaisen patrialaisen toimintaa ja työtehtäviä.