Johtaminen

Patriassa on yritysvastuutiimi, jossa ovat mukana viestintäjohtaja (toimii tiimin vetäjänä ja vastaa muusta yritysvastuusta paitsi eettisyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta), lakiasianjohtaja/Chief Compliance Officer ja henkilöstöjohtaja. He muodostavat yritysvastuutiimin yhdessä konsernin talous-, henkilöstö- ja ympäristöalan asiantuntijoiden sekä liiketoimintojen edustajien kanssa.

Lakiasiainjohtaja/Chief Compliance Officer vastaa vaatimustenmukaisuuteen ja eettisyyteen liittyvistä asioista (ml. korruptionvastainen työ). Näihin liittyvät asiat käsitellään Patrian johtokunnassa, ja lakiasiainjohtaja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle. Patrian eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan toimintasuunnitelman hyväksyy Patrian hallitus. Hallituksen nimeämälle tarkastusvaliokunnalle on määritelty erityinen vastuu eettiseen toimintaan liittyvien asioiden valvonnasta ja se on kirjattu valiokunnan tehtäviin Audit Committee Charterissa (liitteenä sivun alareunassa.)

Ympäristöjohtamisen vastuu on nimetyillä liiketoimintakohtaisilla organisaatioilla, jotka raportoivat liiketoimintojen johtoryhmille. Konsernin ymparistötyöryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista liiketoimintojen välillä sekä kehittää konsernin ympäristövastuun suunnittelua ja raportointia.

Vastuullisuus on Patriassa osana jokaisen patrialaisen toimintaa ja työtehtäviä.

Vastuullisuuteen liittyvä ohjeistus on Patrian Integrated Management -järjestelmässä ja ne katselmoidaan vuosittain.

Tavoitteet ja mittarit

File attachments: