Johtaminen

Vastuullisuustoiminnasta vastaa viestintäjohtaja yhteistyössä lakiasianjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. He muodostavat yritysvastuutiimin yhdessä konsernin talous-, henkilöstö- ja ympäristöalan asiantuntijoiden sekä liiketoimintojen edustajien kanssa. Lakiasiainjohtaja, joka on myös Chief Compliance Officer, yhdessä Ethics Officerin kanssa vastaa compliance- ja eettisyysasioista vastuullisuustyöryhmässä. Näihin liittyvät asiat käsitellään Patrian johtokunnassa, ja lakiasiainjohtaja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle.

Hallituksen tarkastusvaliokunnalle on määritelty vastuu eettiseen toimintaan liittyvien asioiden valvonnasta.

Ympäristöjohtamisen vastuu on nimetyillä liiketoimintakohtaisilla organisaatioilla, jotka raportoivat liiketoimintojen johtoryhmille. Konsernin ymparistötyöryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista liiketoimintojen välillä sekä kehittää konsernin ympäristövastuun suunnittelua ja raportointia.

Vastuullisuus on Patriassa osana jokaisen patrialaisen toimintaa ja työtehtäviä.

Tavoitteet ja mittarit