Johtaminen

Vastuullisuustoiminnasta vastaa viestintäjohtaja yhteistyössä lakiasianjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. He muodostavat yritysvastuutiimin yhdessä konsernin talous-, henkilöstö- ja ympäristöalan asiantuntijoiden sekä liiketoimintojen edustajien kanssa.

Lakiasiainjohtaja, joka on myös Chief Compliance Officer, vastaa compliance- ja eettisyysasioista (ml. korruptionvastainen työ) vastuullisuustyöryhmässä. Näihin liittyvät asiat käsitellään Patrian johtokunnassa, ja lakiasiainjohtaja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle.

Hallituksen tarkastusvaliokunnalle on määritelty vastuu eettiseen toimintaan liittyvien asioiden valvonnasta.

Ympäristöjohtamisen vastuu on nimetyillä liiketoimintakohtaisilla organisaatioilla, jotka raportoivat liiketoimintojen johtoryhmille. Konsernin ymparistötyöryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista liiketoimintojen välillä sekä kehittää konsernin ympäristövastuun suunnittelua ja raportointia.

Vastuullisuus on Patriassa osana jokaisen patrialaisen toimintaa ja työtehtäviä.

Vastuullisuuteen liittyvä ohjeistus on Patrian Integrated Management -järjestelmässä ja ne katselmoidaan vuosittain.

Tavoitteet ja mittarit