Patrian eettistä toimintaohjetta rikkovat, jopa hyvässä tarkoituksessa tehdyt toimet voivat aiheuttaa merkittävää pitkäaikaista vahinkoa Patrian maineelle ja johtaa oikeustoimiin yhtiötä ja sen henkilöstöä vastaan. Jokaiseen ohjeen vastaisesti toimivaan Patrian henkilöstön jäseneen sovelletaan ankaria rangaistustoimenpiteitä, mikä tarvittaessa tarkoittaa toimisuhteen tai työsopimuksen päättämistä.

Eettisessä ohjeessa tai muissa ohjeistuksissa ei ole mahdollista käsitellä kaikkia niitä tilanteita, joita henkilöstö voi monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä kohdata. Epäselvissä tilanteissa Patrian henkilöstöä neuvotaan keskustelemaan asiasta lähimmän esimiehensä tai henkilöstöosaston kanssa tai pyytämään neuvoa Patrian lakiosastolta. Lisäksi kaikilla henkilöstön jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa omalle esimiehelleen tai lakiasiainjohtajalle kaikista ohjeen noudattamista koskevista huolenaiheista ja epäillyistä ohjeen rikkomuksista. Ilmoittamiseen voi käyttää seuraavia kanavia:

  • yleinen sähköpostiosoite, jonka kautta ilmoitukset päätyvät Chief Complliance Officerille sekä
  • Patrian sisäinen, intranetissä oleva, myös anonyymin ilmoittamisen mahdollistava raportointikanava.
  • Ulkoiset sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen palautekanavan kautta esim. tästä.

Sekä ilmoittajan että syylliseksi epäillyn oikeudet ja yksityisyyden suoja taataan kaikissa tilanteissa. Epäillystä väärinkäytöksestä ilmoittaviin henkilöihin ei saa kohdistaa mitään kielteisiä työsuhdetta koskevia toimenpiteitä tai rangaistuksia. Jos epäilystä vilpittömässä mielessä ilmoittanutta henkilöä rangaistaan, tällä on ankarat seuraamukset. Tarvittaessa ilmoittajaa rangaisseen henkilön työsopimus päätetään.

Patria raportoi epäeettisen toiminnan ilmoitukset vuosikertomuksen yritysvastuuosiossa vuosittain.

Kaikki eri kanavien kautta tulleet ilmoitukset tutkitaan Integrated Management -järjestelmässä kuvatun prosessin mukaisesti. Ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Vuoden 2018 aikana vakavia rikkomuksia ei tullut esiin, ilmoitukset käsittelivät pääosin epäasiallistä käytöstä.