Kannattava toiminta on kaiken liiketoiminnan ja siten myös vastuullisuuden perusta.

Patrian tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti ja kannattavasti ottaen huomioon sekä roolinsa puolustusvoimien kumppanina että toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Patriassa keskeisimmät taloudellisen vastuun osa-alueet taloudellisen suoriutumisen lisäksi ovat korruptionvastaiset toimintatavat, rahanpesun ehkäiseminen ja kilpailumääräyksien mukainen toiminta.

Patria kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Tämä edellyttää panostusta asiakassuhteiden, palvelujen ja osaamisen kehittämiseen, jotta asiakkaille voidaan tarjota luotettavat tuotteet ja palvelut. Pitkän aikavälin kannattavan kasvun varmistamiseksi on tärkeää optimoida taloudellisten resurssien käyttö.

Toimittaja- ja alihankintaverkoston kanssa toimitaan ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteistyössä toimintaa kehitetään kustannustehokkaaksi.

Kannattavasta toiminnasta maksetaan omistajille yhtiökokouksen määrittämiä osinkoja. Yleishyödylliseen toimintaan käytettävät varat osoitetaan tahoille, jotka valitaan keskitetysti ja läpinäkyvästi.

Verostrategia on läpinäkyvä ja perustuu siihen, että verot maksetaan sinne missä toiminta tapahtuu. Patria ei hyödynnä veroparatiiseja verojen minimointiin. Patrian verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukainen toteuttaminen myös verotuksen näkökulmasta. Lähtökohtana on paikallisen lainsäädännön noudattaminen sekä ilmoitusvelvoitteiden hoitaminen.

Patria ei hyväksy toiminnassaan rahanpesua.

Patrian taloudellinen raportointi on luotettavaa ja ajantasaista.

Lue lisää: Teollinen yhteistyö, Talous