Patrian ympäristövastuuta ohjaavat konsernin ympäristöpolitiikka ja kansainväliset ympäristövastuun periaatteet, joihin yhtiö on sitoutunut.

Keskeisimmät ympäristövastuun osa-alueet ovat sidosryhmäkyselyn mukaan kemikaali- ja ympäristölainsäädännön seuraaminen, jätteiden kierrättäminen ja energiatehokkuus.

Patria edistää konkreettisin toimenpitein kestävää kehitystä toiminnassaan. Energian ja veden käyttöä tehostetaan sekä vaikutetaan positiivisesti jätteiden kierrättämiseen ja vastuulliseen hävittämiseen.

Patrian ympäristövastuun kehitystyöstä vastaa ympäristötyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista liiketoimintojen välillä sekä kehittää konsernin ympäristövastuun suunnittelua ja raportointia.

Ympäristötyöryhmän toiminnan kehittämiseen otettiin vuonna 2017 avuksi ulkoinen asiantuntijaorganisaatio (Insinööritoimisto Ecobio Oy), jonka tavoitteena on kehittää ympäristötyöryhmän raportointikäytäntöjä sekä viedä raportointia yhä enemmän GRI-standardien suuntaan.