Patriassa tunnetaan toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset sekä toimitaan aktiivisesti niiden vähentämiseksi. Yhtiössä noudatetaan ympäristölainsäädäntöä huolellisesti ja toiminnalla on kaikki viranomaisten edellyttämät ympäristöluvat. Merkittävimmillä tuotannollisilla toimipaikoilla on sertifioidut ympäristöjärjestelmät.

Patria arvioi ja päivittää ympäristötoiminnan tavoitteet ja niiden tavoitetasot perustuen vuoden 2017 alussa hyväksyttyyn uuteen strategiaan.

Patrian vuosikertomus 2016 (sisältää yritysvastuuosuuden)