Patriassa kunnioitetaan yhteistoimintaa ja sen läpinäkyvyyttä, arvostetaan osaamista ja kokemusta, kohdellaan henkilöstöä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä huolehditaan työhyvinvoinnista. Lisäksi keskiössä oli osaamisen kehittäminen.

Patria arvioi ja päivittää toiminnan tavoitteet ja niiden tavoitetasot perustuen vuoden 2017 alussa hyväksyttyyn uuteen strategiaan.

 

Patrian vuosikertomus 2016 (sisältää yritysvastuuuosuuden)