Patrian välillinen energiankulutus koostuu sähkö- ja lämpöenergian kulutuksesta ja suora primäärienergian kulutus ilmaalusten, ajoneuvojen sekä kaasuturbiini- ja dieselmoottoreiden polttoaineiden käytöstä.

Vuosien 2015 ja 2016 sisältävät sekä Patrian että Millogin luvut, vuoden 2017 luku vain Patria.