Patria tekee yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden, hallitusten ja valtion virkamiesten kanssa monilla eri tasoilla ja monin tavoin (esim. yrityskansalaisena, veronmaksajana ja työnantajana). Hallitusten, virastojen ja virkamiesten kanssa toimiessa tulee soveltaa korkeita eettisiä normeja ja läpinäkyvyyttä. Erityisvaatimukset koskevat vuorovaikutusta hallitusten ja valtio-omisteisten yritysten kanssa esimerkiksi hankinnan, lobbauksen, edustamisen ja kestityksen alueella. Kaikkien Patrian henkilöstöön kuuluvien tulee käyttäytyä rehellisesti, totuudenmukaisesti ja täsmällisesti ja noudattaa Patrian käytäntöjä, ohjeita ja menettelytapoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja toimiessaan virkamiesten kanssa.

Yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä ja pitkäjänteistä. Hyvä kumppanuus tarkoittaa Patrialle ammattimaista, luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä, jonka kaikki asianosaiset voivat hyväksyä varauksetta. Sidosryhmäsuhteita hoidetaan rehellisesti, reilusti ja luottamuksellisesti.

Kumppanuudesta erinomaisina esimerkkeinä ovat erilaiset kumppanuussopimukset, kuten Puolustusvoimien ja Patrian välinen sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluja koskeva strateginen kumppanuussopimus sekä Millogin ja Puolustusvoimien laajennettu kumppanuussopimus.

Vuonna 2017 toteutetussa sidosryhmäkyselyssä yli 90 prosenttia antoi Patrian yrityskuvalle arvosanan kiitettävä tai hyvä. Kyselyn mukaan Patria edustaa vahvaa erityisosaamista ja on luotettava kumppani. Patrialla nähtiin myös olevan vaativat ja haasteelliset tehtävät.

Patria oli mukana tukemassa Nuku rauhassa -kampanjaa, joka oli vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä kokonaisturvallisuutta esittelevä Suomi 100 -juhlahanke. Valtakunnallinen ja voittoa tavoittelematon hanke toi yhteen kaikki kokonaisturvallisuuden toimijat: kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset. Patria jatkoi yhteistyötä Ilmailumuseoyhdistyksen, Keski- Suomen Ilmailumuseon ja Suomen Ilmailumuseon kanssa VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojektissa hankkeen päätukijana. Entisöintityössä on mukana myös teknisen alan oppilaitoksissa opiskelevia nuoria sekä muun muassa Jyväskylän ja Vantaan nuorisotyöpajat. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on hankkeessa keskeistä. Myös Suomen Sotilasurheiluliiton kanssa jatkettiin pitkäjänteistä yhteistyötä. Tällä edistetään varusmiesten liikunnallista elämäntapaa myös varusmiespalveluksen jälkeen. Patria on ollut mukana vuodesta 2011 tukemassa Suomen ampumahiihdon maajoukkuetta ja jatkoi yhteistyötä myös kaudella 2017–18. Lisäksi Patria tukee YK:n Global Compact -toimintaa vuosittaisella vapaaehtoisella tuella. Joululahjoitusvaroin yhtiö tuki Itämeren suojelua World Wildlife Foundationin kautta. Patria tapasi kansalaisjärjestöjen edustajia eri tilaisuuksissa. Yhtiö järjesti kotimaisille järjestöjen edustajille aamutilaisuuden, jossa jatkettiin jo aiemmin luotua keskusteluperinnettä. Yhtiö jatkoi keskustelua vastuullisuustoiminnan kehittämisestä myös Transparency International UK:n kanssa.