Patria tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien, kuten yksityisten yritysten, valtionyhtiöiden, hallitusten sekä virkamiesten ja virastojen kanssa monilla eri tasoilla ja monin tavoin (esim. yrityskansalaisena, veronmaksajana, toimittajana, liikekumppanina ja työnantajana). Yhteistyö ja liiketoiminta kaikkien näiden sidosryhmien kanssa edellyttää korkeita eettisiä normeja, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tämä yhteistyö on tiukan korruption- ja lahjonnanvastaisen sääntelyn sekä hankintakäytäntöjä, lobbausta, sponsorointia, edustamista, eturistiriitoja, lahjoja ja etuisuuksia koskevien vaatimusten alaista.

Patrian johtajien, hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden, työntekijöiden ja liikekumppanien edellytetään toimivan ja viestivän rehellisesti, eettisesti ja läpinäkyvästi edellä mainittujen sidosryhmien kanssa. Lisäksi heiltä vaaditaan Patrian eettisten toimintaohjeiden ja niihin liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen sekä sovellettavan lainsäädännön ja sääntelyn ehdotonta noudattamista.

Yhteistyö Patrian sidosryhmien kanssa on tiivistä ja pitkäjänteistä. Hyvä kumppanuus tarkoittaa Patrialle ammattimaista, luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä, jonka kaikki asianosaiset voivat hyväksyä varauksetta. Sidosryhmäsuhteita hoidetaan rehellisesti, eettisesti, reilusti ja luottamuksellisesti. Patria ei hyväksy minkäänlaisia poikkeamia sen edellyttämästä korkeasta rehellisyyden, läpinäkyvyyden, eettisen toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden tasosta.

Kumppanuudesta erinomaisina esimerkkeinä ovat erilaiset kumppanuussopimukset, kuten Puolustusvoimien ja Patrian välinen sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluja koskeva strateginen kumppanuussopimus sekä Millogin ja Puolustusvoimien laajennettu kumppanuussopimus.

Jäsenyydet

Patria Oyj on jäsenenä joissakin järjestöissä ja tukee YK:n Global Compact -toimintaa vuosittaisella vapaaehtoisella tuella. Suomen johtavat kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla toimivat yritykset perustivat vuonna 2018 Global Compact Finland -verkoston kattojärjestöksi YK:n Global Compact -toimintaan osallistuville suomalaisille yrityksille ja organisaatioille. Patrialla on edustaja Global Compact Finland -verkoston hallituksessa. Patria on myös Suomen yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen.

Patria toimii myös alan etujärjestöissä. Patria on suomalaisen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus ry:n (PIA) jäsen, ja yhtiön edustaja toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. PIA kattaa lähes kaikki puolustukseen liittyvät alat, ja yhdistyksellä on Suomessa n. 120 jäsenyritystä. PIA:lla on myös tiiviit suhteet Puolustusministeriöön ja Puolustusvoimiin. Suomen puolustusteollisuuden solmukohtana PIA on myös eurooppalaisen AeroSpace and Defence Industries Association of Europen (ASD) jäsen. Lisäksi Patria on AmCham Finlandin ja Helsingin seudun kauppakamarin jäsen.