Patriassa on ohjeistettu lobbauksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteet. Ohje perustuu Patrian arvoihin ja eettisen tapaan toimia.

Periaatteet

Lobbaamisessa tavoitteena on antaa hyvin kiteytettyä faktatietoa tai tutkimukseen perustuvaa tietoa, jonka voi yhdessä yhtiön näkemyksen kanssa saattaa poliitikon tai muun päättäjän pohdittavaksi. Näkemys on yhtiön tavoitteiden mukainen tahtotila, joka halutaan viestiä päätöksentekijöille. Samalla tuodaan esiin mahdolliset ongelmakohteet rehellisesti ja avoimesti. Tiedonjakaminen hyödyttää molempia osapuolia. Tiedonjakamisessa kunnioitetaan toista osapuolta ja toisia näkemyksiä. Lobbaustilaisuuksissa vieraanvaraisuuden ja lahjojen osalta noudatetaan Patrian suhdetoimintaohjeistusta.

Perusperiaatteitamme ovat:

 • Noudatamme niiden maiden lakeja, säädöksiä, verotuskäytäntöjä ja normeja, joissa toimimme.

 • Toimimme asianmukaisesti, annamme totuudenmukaista ja ajantasaista tietoa.

 • Toimimme tasapuolisesti.

 • Emme edistä liiketoimintaamme lahjonnalla.

 • Emme osallistu yhtiönä puoluepolitiikkaan emmekä tue siihen osallistuvia tahoja.

 • Toimimme rehellisesti ja noudatamme kaikissa liiketoiminnoissamme hyviä liiketoimintatapoja. Emme paljasta luottamuksellisia tietoja ilman asiakkaan tai työnantajan lupaa. Emme käytä asiakkaan tai työnantajan luottamuksellisia tietoja asiakkaan tai työnantajan etujen vastaisesti.

Lobbaamisen keinot

 • henkilökohtaiset tapaamiset

 • verkostojen hyödyntäminen

 • tapahtumat, seminaarit, asiakastilaisuudet

 • median kautta tapahtuva vaikuttaminen

 • mainonta

Key lobbying topics 2018 and 2019 in English