Patrian toimialalla yritysturvallisuudella on keskeinen tehtävä toiminnan häiriöttömyyden varmistajana.

Patrian yritysturvallisuuden tehtävänä on mahdollistaa vastuualueidensa osalta liiketoiminta Patrian toimialalla sekä edistää ja varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ylläpitämällä ja kehittämällä turvallisuutta; varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa huolehtimalla siitä, että näihin tilanteisiin on varauduttu ennakolta; varmistaa Patrian luotettavuus yhteistyökumppanina asiakkaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille, sekä ylläpitää turvallisuustasoa, jolla asiakkaiden, muiden sidosryhmien sekä oman tiedon ja materiaalin suoja voidaan taata.

Ensisijainen vastuu yritysturvallisuudesta on Patrian liiketoiminnoilla ja konsernitoiminnoilla omaan toimintaansa liittyen. Patrian yritysturvallisuus tuottaa liiketoiminnoille ja tukitoiminnoille palveluja yritysturvallisuuden eri osa-alueilla. Lisäksi yritysturvallisuus ohjaa, kehittää ja valvoo yritysturvallisuuden kokonaisvaltaista hallintaa sekä ylläpitää tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä Patriassa.

Yritysturvallisuuden osa-alueet ovat tuotannon turvallisuus, pelastusturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta, toimitilaturvallisuus, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta, tietoturvallisuus sekä henkilöstöturvallisuus

Patrialle on myönnetty Kansallinen Yritysturvallisuustodistus vuonna 2016. Määrätyt kansalliset turvallisuusviranomaiset (DSA ja NCSA) tarkastavat säännöllisesti Patrian yritysturvallisuustason.