Tiedotteet

Patrian Land-liiketoiminnassa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Hämeenlinnassa ja Tampereella. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannollis-taloudelliset syyt tilausmäärien vähentyessä voimakkaasti meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä. Liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaamiseksi sekä hallinnon keventämiseksi työnantaja harkitsee myös toiminnan uudelleenorganisointia.  Yhteistoimintaneuvotteluissa pyritään löytämään uusilla toimintamalleilla, työtehtävien järjestelyillä sekä lomautuksilla vaihtoehtoja irtisanomisille. Toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan enintään 140 henkilöön.

Järjestelyiden yksityiskohdat ja toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat neuvottelujen aikana.

Land-liiketoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut.  Liiketoiminta työllistää 342 henkilöä Hämeenlinnassa ja Tampereella.

 

Lisätietoja

Liiketoimintajohtaja Mika Kari, Land-liiketoiminta, Patria, p. 040 869 2105, mika.kari@patria.fi