Tiedotteet

Patria Land Systems Oy ja Patria Land Services Oy ovat saaneet päätökseen 19. huhtikuuta alkaneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden tuloksena päätettiin toiminnan uudelleenorganisoinnista, jossa kaikille neuvotteluiden piirissä olevalle henkilöstölle tarjotaan työtä, mutta työllistyäkseen henkilö saattaa joutua vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin, että Sastamalaan jää raskaat ampumatarvikkeet -yksikkö, jossa toimii noin 30 henkilöä. Muut Sastamalan ja Vihtavuoren toiminnot yhdistetään Hämeenlinnassa ja Tampereella sijaitseviin yksiköihin. Työn lopullinen sijoittuminen määräytyy työtehtävän mukaan. Työnantaja tukee henkilöstöä tässä muutoksessa, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

Patria Land Systems Oy:n neuvottelut koskivat koko Sastamalan yksikköä ja siihen liittyvää tuotekehityksen organisaatiomuutosta Hämeenlinnassa. Patria Land Services Oy:n neuvottelut koskivat Sastamalan ja Vihtavuoren yksiköitä. Yhteensä neuvottelut koskivat noin 150 henkilöä. Kaiken kaikkiaan näissä liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä noin 530 henkilöä.

 

Lisätietoja antaa liiketoimintajohtaja Seppo Seppälä, p. 040 869 2680.