Taloustiedotteet

Avainlukuja - Annetut tiedot ovat ennakkotietoja. Yhtiökokous vahvistaa tulostiedot 7.4.2014. 

Patrialle vuosi 2013 oli vahvan kasvun vuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Tilauskannan kehitys jäi kuitenkin vaisuksi, mikä vaikuttaa Patrian tulevien vuosien tuloskehitykseen.

Uudet tilaukset ja tilauskanta 2013

Patrian uusien tilausten arvo tilikaudella 2013 oli 623,1 miljoonaa euroa (vuonna 2012 se oli 432,4 miljoonaa euroa). Uusista tilauksista puolustustarvikkeiden ja huollon osuus oli 91 % (85 %) ja siviilituotteiden osuus 9 % (15 %). Joulukuun lopussa konsernin tilauskanta oli 998,2 miljoonaa euroa (1 229,9 miljoonaa euroa).

Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat muiden muassa Kroatian ajoneuvotoimitusprojektin päättyminen, Patria AMV -ajoneuvojen toimitukset Ruotsiin sekä Millog Oy:n positiivinen kehitys ja suunnitellusti edenneet muut hankkeet, kuten Merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaus, Suomen Puolustusvoimien AMOS-kranaatinheitinhanke, ajoneuvohankkeet Puolassa ja sopimus Etelä-Afrikan kanssa, Ilmavoimien Hornet-hävittäjien MLU2-järjestelmäpäivitykset ja Hawk Mk66-koneiden ohjaamo- ja avioniikkapäivitykset. Myös Patrian 50-prosenttisesti omistaman Nammo AS:n toiminta kehittyi jälleen kerran hyvin. Vuonna 2013 Nammon liikevaihto oli 470,7 miljoonaa euroa (443,7 miljoonaa euroa) ja kannattavuus hyvä.

Liikevaihto ja kannattavuus

Patria-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 824,8 miljoonaa euroa (736,1  miljoonaa euroa vuonna 2012). Kasvua oli 12 %. Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 91 % (91 %) ja siviilituotteiden osuus 9 % (9 %). Liikevaihdosta 65 % (59 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Konsernin liikevoitto oli 97,1 miljoonaa euroa eli 11,8 % liikevaihdosta (87,0 miljoonaa euroa, 11,8 %). Tulos ennen veroja oli 93,6 miljoonaa euroa (84,6 miljoonaa euroa) ja oman pääoman tuotto 21,9 % (23,1 %).

Toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys

Eettinen toiminta on osa koko Patrian päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Patria noudattaa Aerospace and Defence Industries Association of Europen (ASD) eettisiä standardeja (Common Industry Standards, CIS). 2013 Patria allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen, jossa yritykset sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Patria on myös jäsen yritysvastuuverkosto FIBSissä. Eettisyys Patriassa tarkoittaa lakien noudattamisen lisäksi alaan liittyvien tunnistettavien riskien ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja tutkintaa. Patriassa on nollatoleranssi lahjontaan liittyen.

Patrian kolmeen vientihankkeeseen liittyvät esitutkinta- ja oikeusprosessit etenivät. Kesäkuun lopussa Turun hovioikeus vahvisti alioikeuden päätöksen ja hylkäsi kaikki Egyptissä toteutettuun tykkien vientihankkeeseen (1998-2004) liittyvät lahjussyytteet. Tammikuussa 2014 Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi kaikki lahjussyytteet Slovenian ajoneuvohankkeeseen liittyen. Valtionsyyttäjä on valittanut päätöksestä. Kroatian asian käsittely alkaa toukokuussa 2014.

Näkymät

Puolustussektorin hankintojen supistuminen niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisestikin näkyy selvästi Patrian tilikauden 2014 toiminnassa.  Konsernin liikevaihto tulee laskemaan vuoteen 2013 verrattuna.

Vertailua vuosien välillä tulee edelleen vaikeuttamaan se, että puoleksi Norjan valtion kanssa omistetun Nammon omistusosuuden mukaiset luvut jäävät pois konsernin konsolidoidusta liikevaihdosta IFRS-standardien muutoksen mukaisesti.

Tilauskannan projektirakenteen muuttuessa kannattavuuden ennustetaan laskevan edellisvuoteen verrattuna. Patrian toiminnan ennustetaan jatkuvan vakaana. Puolustusvoimien uushankinnat supistuvat, mutta vakautta toimintaan tuovat käynnissä olevat kalustojen elinkaaren hallintaan liittyvät uudet hankkeet, jotka etenevät suunnitellusti. Tilauskannan kehitys riippuu pääosin tarjousvaiheessa olevien vientihankkeiden liikkeellelähdöstä kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on lisätä kotimaisen asiakkaan Patrialle ulkoistamien toimintojen laajuutta. Yhtiön toimintaa tullaan kehittämään kustannustehokkaammaksi ja joustavammaksi, jotta se on hyvin valmistautunut toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin.
 

Vuosikatsaus 2013 on saatavilla 7. huhtikuuta 2014 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen internetsivuilla www.patria.fi.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja, Birgitta Selonen, p. 040 869 2043, birgitta.selonen@patria.fi

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja EADS European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (Airbus Group) (26,8 %).
www.patria.fi